I tillegg til å gi kunstnere muligheten til å fordype seg i mer langvarige kunstneriske prosesser gjennom de kunstnerinitierte prosjektmidler, ønsker Nordnorsk kunstnersenter å oppfordre til mer utradisjonelle formater og metoder for å komme i kontakt med publikum i hele Nord-Norge.

I tillegg til å gi kunstnerne muligheten til å fordype seg i mer langvarige kunstneriske prosesser, ønsker vi med midlene også å oppfordre til mer utradisjonelle metoder, formater, og plattformer å komme i kontakt med publikum på.

I år har Nordnorsk kunstnersenter delt ut 300 000kr til kunstnerinitierte prosjekter, 200 000kr av disse er delegerte tildelinger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Midlene er gitt til seks prosjekter, fordelt over store deler av landsdelen:

Ole Petter Ribe får 50 000kr til «Folkearkivet». Folkearkivet er et pågående prosjekt der det å samle ulike uttrykk som befinner seg utenfor profesjonelle kunstnerskap og institusjoner står sentralt, og hvor målet å finne patos, innsikt og unike stemmer. Prosjektperioden for Folkearkivet i Nord-Norge innebærer opphold og reiser i Nordland, Troms og Finnmark på leting etter bidrag til en utstilling på det kunstnerdrevne visningsstedet Kurant i Tromsø. Under kunstneropphold på reisene vil det gjennomføres offentlige arrangementer som utformes og utvikles i samarbeid med lokale ressurser. På Kurant tas det sikte på en «overmodig regionalutstilling for samtidsfolkekunst - spekulativt kategorisert - som en antropologisk reise gjennom Nord-Norge».

Elin Már Øyen Vister får 100 000kr til prosjektet «Vedøya - Klagesanger til fuglefjellet som stilna»; en omfattende installasjon som også blir scenografien til en eksperimentell musikk/teater-forestilling. Vister har i mange år vært opptatt av det truede fuglelivet på Vedøya gjennom sitt virke som lydkunstner. I dette prosjektet er ønsket å bruke land- og havskapet på Vedøya både som «scene» og som medskaper og samarbeidspartner. Fjellet har en monumental klangvegg, som sammen med flere tusen års kulturminner danner et episk grunnlag for et kunstnerisk minneskriv over fuglefjellet som stilna i 2020. Prosjektet involverer også bevegelsesgruppen Dønning, og vil presenteres både på Borealis og Vedøya i 2025. Etter hvert vil dette langtidsprosjektet ekspandere til å bli et eksperimentelt spel som fremføres på Vedøya av både profesjonelle og amatører fra lokalbefolkningen på Røst.

Yngve Jørgensen får 50 000kr for å produsere to uteromsskulpturer i forbindelse med Mosjøens byjubileum i 2025 - en treskulptur og en snøskulptur. Både konstruksjonsmessig, materielt og innholdsmessig skal treskulpturen speile treindustrien i Mosjøen, og utformingen vil antyde en arbeidende kropp som kan åpne opp for spørsmål rundt alle de anonyme kreftene som er med å bygge opp et sted. Skulpturen vil være med å formidle en historie om hvordan et ladested ble til bygd, og en bygd ble til by. I paviljongen i byparken vil en temporær skulptur som stadig endres av vær og temperatur realiseres; den store kuben av snø vil også fungere som et utendørslerret på kveldstid, der det framtidsrettede innholdet i projeksjonene vil produseres i dialog med Mosjøens ungdom.

Ane Øverås får 30 000 til den niende utgaven av Kjerringøy Land Art Biennale. Åtte kunstnere er invitert til å bidra til denne utgaven, og midlene går til en utstilling med tittelen «PROSESSER FRA LANDSKAPET», som åpner i forkant av de åtte landskapsprosjektene. Utstillingen er tenkt som et laboratorium og en tenkeboks for kunstnernes materielle prosesser, og finner sted på tradisjonsrike Tverbakk ungdomshus som ligger i Nevelsfjord, 15 km fra Kjerringøy sentrum. Her skapes et miljø der kunstnere kan finne inspirasjon, og samtidig gå i dialog med lokalsamfunnet. Med sitt fokus på bærekraftige måter å produsere kunst på, har biennalen i over 15 år tilrettelagt for møter mellom kunstnere fra regionen og resten av verden. Fra starten har vektlegging av formidling til lokalsamfunnet vært essensielt, gjennom skolebesøk, guidede turer, seminar og foredrag. Utstillingen kan ses som et ledd i den videre utviklingen av Kjerringøy Land Art Biennale.

Stein Henningsen får 40 000 til performance-festivalen Arctic Action Art; et event som bringer internasjonale og nordiske performance-kunstnere sammen for å skape nye verk på Svalbard. Festivalen handler om klimakrisen, den mektige naturen og mennesket som lever i den. Visjonen er at kunstverkene som blir til i den arktiske villmarken på Svalbard vil stimulere til større bevissthet rundt vår planets skjørhet og til økt sosial rettferdighet på et globalt nivå. I løpet av ti intense dager foregår et omfattende program med de 15 inviterte kunstnerne, med performance, kunstnersamtaler, workshops og skoleprogram.

Sophie Berenika Broch får 30 000 til Tromsø Open 2025. Tromsø Open er en åpen og publikumsrettet arena med mål om å synliggjøre den visuelle, lokale kunstscenen i Tromsø/Troms. Initiativet vil inkludere åpne atelier, performance, installasjon, filmvisninger, kunstnersamtaler med mer. Tromsø Open er kunstnerstyrt og legger til rette for en utvidet kontaktflate mellom kunstnere, kunstfelt og publikum. Foreningens overordnede mål er å tilby publikum en annen måte å møte kunstnere på enn den tradisjonelle, og slik formidle en større del av en kunstners praksis enn det som vanligvis er synlig.

Juryen for Kunstnerinitierte prosjekter besto i 2024 av Toril Bonsaksen (fra Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge), Torill Østby Haaland (fra Nordnorsk kunstnersenter) og Rina Charlott Lindgren (fra Nordnorske Bildende Kunstnere).

Bilde: Elin Már Øyen Vister får 100 000 kr til prosjektet «Vedøya - Klagesanger til fuglefjellet som stilna». Foto Carl Dons