Nordnorsk kunstnersenter på tur

Som et kunstnersenter for hele Nord-Norge er tilstedeværelse i regionen en viktig del av arbeidet med å bringe samtidskunsten til nye steder og sammenhenger. 

Nordnorsk kunstnersenter jobber regionalt på en rekke ulike måter; ved hjelp av egen kuratorisk og kunstnerisk tilstedeværelse, ved hjelp av formidlingsproduksjoner for Den kulturelle skolesekken (DKS) der kunstnere reiser rundt til skoler i hele landsdelen, ved å være kompetansesenter for Kunst i offentlig rom for kommunale prosjekter i regionen, og ved å utlyse midler til Kunstnerinitierte prosjekter i Nord-Norge. Vi bidrar også kuratorisk og med formidling til andre kulturarrangementer i og utenfor Lofoten.