Stipend

Nordnorsk kunstnersenter fungerer som fast sekretariat for to stipendordninger, Regionale prosjektmidler for visuell kunst og Nordland fylkeskommunes reisestipend til billedkunstnere og kunsthåndverkere.

Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Nordnorsk kunstnersenter er sekretariat for den regionale innstillingskomiteen for Nord-Norge. Hvert år prioriteres søknader fra kunstnere som skal stille ut i landsdelen. Søknadene behandles deretter av den nasjonale tildelingskomiteen, som administreres av Kunstsentrene i Norge (KiN).

Nordland fylkeskommunes reisestipend

Nordnorsk kunstnersenter er sekretariat for Nordland fylkes reisestipend, som utlyses til billedkunstnere og kunsthåndverkere i Nordland hvert år i desember, for reiser påfølgende år.

Hovedmålet med ordningen er å stimulere til videreutvikling innenfor fagområdene gjennom studiereiser for å oppsøke nye internasjonale fagmiljøer. Fra 2020 ble det åpnet opp også for innenlandsreiser. Tildelingskomiteen består av én representant fra Nord-Norske Bildende Kunstnere og én fra Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge.